ТОМАТИ

За даними Інституту зрошуваного землеробства НААНУ застосування біорозкладної мульчуючої плівки чорного кольору товщиною 15 мкм сприяло суттєвому зменшенню засміченості томатів бур’янами (2 шт/м2) порівняно із варіантами без мульчування (35-44 шт/м2) (мал. 2-3).

Мал. 2. Засміченість томатів при використанні біорозкладної мульчуючої плівки, шт/м2

Мал. 3. Ефективність контролю бур’янів при застосуванні біорозкладної мульчуючої плівки компанії “IMMER Group”

Товарна врожайність плодів томатів за умов краплинного зрошення склала 97,0 т/га, а при укритті рослин біорозкладною чорною плівкою врожайність склала 109 т/га, що на 12 т/га більше, ніж в контролі (мал. 4).

Мал. 4. Врожайність томатів (т/га) при використанні біорозкладної мульчуючої плівки компанії “IMMER Group”

Застосування біорозкладної мульчуючої плівки компанії “IMMER Group” сприяло суттєвій економії зрошувальної води (мал. 5). Так, на ділянках за зрошення без мульчування ґрунту було проведено 15 поливів, при нормі витрати води 3300 м3/га, сумарне водоспоживання було максимальним – 5070 м3/га. Частка зрошення у сумарному водоспоживанні становила 65,0%. В той же час на ділянках з чорною плівкою кількість і норма поливів суттєво зменшувалися – на 5 поливів (економія поливної води складала 1020 м3/га або 30,9%). Частка зрошення у сумарному водоспоживанні становила 56,0%. Коефіцієнт водоспоживання, що зафіксований в цьому варіанті мульчування 36,0 м3 на одну тону плодів був значно менший, ніж за зрошення без мульчі – 51,0 м3/т, зменшення становило 41,7%.

Мал. 5. Водоспоживання рослин томатів при використанні біорозкладної мульчуючої плівки компанії “IMMER Group”

Використання чорної біорозкладної мульчуючої плівки забезпечив умовно чистий прибуток –  117 136 грн/га (табл. 2), рівень рентабельності – 107,6%. Використання плівки дозволило знизити собівартість продукції з 993 грн/га до 964 грн/га за рахунок підвищення врожайності, а також виключення з технології внесення гербіцидів, ручних прополювань, зменшення кількості поливів.

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування плодів томату при використанні біорозкладної мульчуючої плівки компанії “IMMER Group”

 

Статті по темі